Blodprovstagning

Hälsokontroll med blodprovstagning erbjuds i två storlekar:

  1. Kolesterol (Total kolesterol, HDL, LDL, LDL/HDL-kvot, triglycerider), Blodsocker (b-glukos), Blodstatus (Hb, Lpk, Tpk, EPK, EVF, MCV, MCHC), Leverstatus (ALAT, gGT), Njurstatus och salter (Na, K och Kreatinin), Inflammationsprov (CRP), Sköldkörtelprov (TSH), Urinprov.   995 kronor
  2. Kolesterol (Total kolesterol, HDL, LDL, LDL/HDL-kvot, triglycerider, Apolipoproteiner och kvot), Blodsockerstatus (b-glukos och HbA1c), Blodstatus (Hb, Lpk, Tpk, EPK, EVF, MCV, MCHC), Leverstatus (Bilirubin, pancreasamylas, ALAT, ASAT, gGT, ALP, LD), Njurstatus och salter (Na, K, Mg, Kreatinin, Urea och kreaGFR), Inflammationsprov (CRP och SR), Sköldkörtelprov (TSH, T4).  1100 kronor
  3. Specialprover i tillägg till något av ovanstående paket: PSA (prostataprov för män) 240 kronor, Borrelia (serologi) 440 kronor, NT-proBNP eller BNP (hjärtsviktsprov) 325 kronor, TPO (utvidgad sköldkörtelutredning) 195 kronor, Testosteron (manligt könshormon) 195 kronor, Kortisol 195 kronor.

Övriga prover enligt förfrågan.

Skriftligt svar och genomgång med sjuksköterska per telefon ingår i priset.

Genomgång med läkare är möjligt vid mottagningsbesök eller telefontid. Avgift för detta tillkommer.