Blodprovstagning

Vid videokonsultationen kan man komma överens om blodprovstagning. Skriftligt svar på prover ingår men även genomgång med läkare är möjligt vid förnyat videosamtal. Avgift för detta tillkommer.